تبلیغات
***تنهایی یعنی عشق***«Robin»آنگاه که غروز کسی را له می کنی

 

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی

 

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

 

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

 

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

 

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می انگاری

 

می خواهم بدانم دستانت را به کدام آسمان دراز می کنی

 تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

 

به سوی کدام قبله نماز می گذاری که دیگران نگذارده اند؟

 

«robin»

 

 


+ نوشته شده در جمعه هفدهم دیماه سال 1389 ساعت 05:06 ب.ظ توسط Robin نظرات |