تبلیغات
***تنهایی یعنی عشق***«Robin»«واگن در جه چهار»

 

در هند قطارها سه درجه دارند. در دوران استعمار هند توسط انگلیسی ها، کوپه های درجه یک تنها

 برای طبقه حاکم (انگلیسی ها)  در نظر گرفته شده بود.

کوپه های درجه دو مخصوص طبقات بالای جامعه هند بود و کوپه های شلوغ و کثیف درجه سه با

 صندلی چوبی ،اکثریت مردم هند (فقرا) را در خود جای می داد.

گاندی که وحدت خود با فقرا را از طریق شبیه کردن زندگی خود با زندگی آن ها تحقق عینی

 بخشیده بود ،همواره برای پی گیری مبارزاتش ، با واگن های درجه سه سفر می کرد.

وقتی کسی دلیل این امر را از او پرسید، به سادگی پاسخ داد:

 

:«چون واگن درجه چهار نداریم»

 

 

«robin»

 

 


+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم دیماه سال 1389 ساعت 03:55 ب.ظ توسط Robin نظرات |