تبلیغات
***تنهایی یعنی عشق***«Robin»«افکار» و «ذهن»

آیا می دانید بزرگ ترین دشمن شما در این دنیا چه کسی است؟

 بزرگ ترین دشمن شما، همان ذهنتان است. افکار منفی در سر

 پروراندن، فکر و ذهن ما را به دشمن شماره یک ما تبدیل می کند.

          «باربارادی آنجلیس»

هر اندیشه ای که از ذهن می گذرد و هر سخنی که بر زبان می آورید،

 تک تک سلول بدنتان به آنها پاسخ می دهند. «لوئیز هی»

بزرگ ترین خطری که کیفیت زندگی ما را نابود می کند، افکار

 و باور های مخرب است. «آنتونی رابینز»

به هر چیزی که می خوای برسی باید اول فکرشو بکنی. «من»

هر بذر اندیشه که در ذهن کاشته یا اجازه داده می شود که در آن بیافتد

 و ریشه بگیرد، همجنس خود را تولید می کند. اندیشه های نیک میوه

 های نیک و اندیشه های پلید، میوه های پلید به بار می آورند.

         «جیمز آلن»

به هرچیزی کا می اندیشید، ایمان بیاورید و اگر با اطمینان انتظارش

 را بکشید، مطمئناً به آ« دست می یابید.«تئودورد استا یوسکی»

افکار و رؤیاهای تان تصاویری هستند از کتابی که روح تان

 درباره ی شما می نویسد.

فردا همان خولهد شد که امروز اندیشیده اید. «T.N.T»

کار اصلی شما این است که در ذهن خود هم ارز کسی را که

 می خواهید به او تبدیل شوید خلق کنید. «امت فاکس»

 

 


+ نوشته شده در شنبه یازدهم دیماه سال 1389 ساعت 03:40 ب.ظ توسط Robin نظرات |